Spektrum péče

Sledujte AKTUALITY na úvodní straně
Základní použité principy terapie
 • Princip bohatství vývojové kineziologie
 • Princip senzomotorické stimulace
 • Manuální terapie
 • Další metody (vizte sekci O nás)
Interní problematika
 • Dětská obezita
 • Poruchy prokrvení
Odborné přednášky

Možnost realizace odborné přednášky jakéhokoliv tématu problematiky fyzioterapie kdekoliv a kdykoliv dle domluvy

 • Pro starší děti
 • Pro rodiče malých dětí
 • Pro lékaře
Ortopedická, vývojová a sekundární problematika
 • Valgózní a varózní postavení nohou, kolenních kloubů, vrozené luxace kyčelních kloubů
 • Asymetrie páteře (skoliózy, hyperkyfózy, hyperlordózy)
 • Vrozené vývojové vady
Individuální fyzioterapie v domácím prostředí
 • Možnost návštěvy a terapie fyzioterapeuta u vás doma
 • Výhoda domácího prostředí, lepší vztah dítěte a terapeuta, bez nutnosti dopravy do zdravotnického zařízení
Neurologická problematika
 • Mozkové hybné poruchy
 • CKP
 • DMO
 • Tortikollis
 • Stavy po traumatech míchy a mozku
Sportovní a úrazová problematika
 • Stavy po úrazech končetin (LCA, fraktury)
 • Stavy po operačních zákrocích
Preventivní programy, intervence
 • Individuální či skupinová v rámci mateřských či základních škol a jiných institucí
 • Programy na prevenci vadného držení těla, zlepšení kardiovaskulární kondice
 • Péče a prevence k eliminaci vad končetin aj.