O nás

Tato ordinace má za cíl oslovit spektrum dětských pacientů, klientů s různou problematikou pohybového aparátu (ortopedickou, neurologickou, vývojovou, sportovní, interní či preventivní) viz. též v sekci Spektrum péče.

 

PhDr. Marie Schovánková

Vedení ordinace

Centrum léčby pohybového aparátu, s.r.o., Praha 9 2005 – dosud

Fyzioterapeutická ambulance Dr. Kumstátové, Ml. Boleslav (DPP 2003, 2004)

Praxe

  • Neurologický stacionář Albertov
  • Rehabilitační ústav Kladruby
  • Rehabilitace ŠKODA AUTO a.s.

Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru fyzioterapeut reg. č. 024-0094-1136

Kurz Vojtovy metody (komplet 2013, RL– CORPUS)
Reflexní terapie na podkladě vývojové kineziologie u vybraných diagnóz (2007, škol. Hana Nováková)
Bazální programy ve fyzioterapii A, B (2006, škol. Jarmila Čápová)
Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybové soustavy (2004, MUDr. Jan Vacek, 2006, V. Bezvodová)
Metodika senzomotorické stimulace (2006, A. Herbenová)
Manuální terapie podle Mojžíšové (2004, P. Švejcar)
sem. Emoční a sociální zrod dítěte (2007, MUDr. P. Pöthe)
sem. Rehabilitace ve sportovní medicíně (2006, MUDr. Jana Martínková)
sem. Léčba idiopatické skoliózy metodou aktivní segmentální centrace (2003, P. Švejcar)